Contractul de inchriere si cel de intretinere

Contractul de inchriere si cel de intretinere


    In momentul cand un proprietar al unui imobil se obliga sa asigure chiriasului dreptul de folosinta al locuintei respective, in mod temporar, in schimbul unei remuneratii (chirii) atunci se incheie contractul de inchiriere. Pentru ca aceasta activitate, cea de inchiriere, sa se desfasoare legal, este nevoie de incheierea unui contract scris, iar acesta va fi inregistrat la administratia financiara teritoriala.

  
 La incheierea contractului partile se obliga sa respecte anumite clauze specificate de fiecare dintre ei, iar valoarea si modificarea chiriei vor fi inscrise in contract. De asemenea, vor fi specificate data darii in folosinta a locuintei, precum si termenul de expirare al contractului. Contractul poate fi incheiat pe durata determinata, cand termenul contractului se va incheia la data stipulata, cu acordul celor doua parti, si poate fi incheiat pe durata nedeterminata, cand valabilitatea contractului va inceta prin clauzele prevazute sau prin denuntarea unilaterala. 

Efecte


  • Obligatiile proprietarului

    Prin incheierea contractului de inchiriere, proprietarul se obliga sa predea locuinta chiriasului in stare de functionare si sa realizeze reparatii la eventualele probleme ce pot aparea pe timpul inchirierii.
  • Obligatiile chiriasului

    Chiriasul trebuie sa utilizeze locuinta dupa cum este stipulat in contract, in functie de destinatia pentru care a facut inchirierea (daca destinatia imobilului este de locuinta, atunci el nu va putea intreprinde activitati economice sau alte afaceri), trebuie sa o intretina cat timp o foloseste si, de asemenea, se obliga sa plateasca chiria la termenul stabilit prin contract si celelalte cheltuieli cu intretinerea locuintei.  

Incetarea contractului


Contractul de inchiriere se va termina, din punct de vedere legal, in urmatoarele cazuri:
  • Cand termenul contractului expira - in acest caz este necesar reinoirea contractului, daca nu, in caz contrar, chiriasul este obligat sa plece din locuinta la termenul stabilit.
  • Denuntarea unilaterala - contractul se poate rezilia doar in cazul unui preaviz de 60 de zile dat de chirias, iar proprietarul nu are dreptul la rezilierea contractului inainte de termenul stabilit in contract. 
  • Contractul inceteaza cand chiriasul nu si-a respectat obligatiile - este posibil atunci cand:
                   - Chiriasul nu a platit chiria de minim 3 luni, in mod consecutiv;
                   - Chiriasul nu a platit cheltuielile de intretinere a locuintei (gax, lumina, intretinere, tv cablu, etc.) pe cel putin 3 luni;
                   - Chiriasul nu s-a conformat si altor clauze prevazute in contract;
                   - Chiriasul a adus daunelocuintei; 
                  - Chiriasul nu are un comportament adecva.
 

 Contractul de intretinere  


    Contractul prin care o parte achita o suma pentru a fi intretinut, pe timpul vietii, iar la moartea acesteia cealalta parte se obliga sa o inmormanteze se numeste contractul de intretinere. 
 

Efectele contractului de intretinere


    Pe baza contractului, partea ce primeste bani pentru intretinerea celeilalte este obligata sa se conformeze contractului, fara a putea sa se elibereze de aceasta sarcina, in caz contrar, se va introduce rezolutiunea contractului, fara termen de gratie pentru partea ce intretine, prin care remuneratia  se va intoarce la partea vatamata, in cazul nostru a partii intretinut.

Cauze si efect


    Dreptul de intretinere nu se poate transmite din generatie in generatie, acest drept inceteaza la decesul celui ce beneficiaza de aceasta activitate. Prin urmare, mostenitorii de drept ai beneficiarului nu au dreptul sa oblige debitorul (partea ce s-a obligat sa intretina) sa continue activitatea in avantajul lor.
   Legea 17/2000, care se refera la asistenta sociala asupra persoanelor in etate, spune ca atunci cand o persoana in etate transfera bunurile, cu titlu gratuit, aceasta persoana trebuie sa fie asistata de catre un reprezentant al autoritatii tutelare din aceea localitate in care isi are domiciliul.  Prin urmare,  contractul se va incheia in dublu exemplar, pentru ca unul din ele sa fie dat si autoritatii tutelare.